Affärsvillkor - BPU

BPU – 2023


ABPU-10 2023


ABRE-10 2023ESG

Eternis mål är att stödja utvecklingen av en hållbar arbetsmarknad samt agera som en integrationsakt¨r på den svenska arbetsmarknaden.

Vår målsättning är att bygga upp ett företag som sätter kandidater i fokus utifrån deras unika behov. Vi erbjuder kundanpassade lösningar.

Som en del av Edda Group är våra viktigaste företagsvärderingar ansvar, passion och laganda. För oss innebär ansvar att ta ansvar för varandra dagligen och för den gemenskap vi är en del av.

Som en naturlig förlängning av vårt sociala ansvar gick vi 2009 med i FN:s CSR-program, Global Compact.