Eterni

Integritets- och personuppgiftspolicy (GDPR)

Eterni Sverige

Integritets- och personuppgiftspolicy

Vi tar din integritet på allvar och är fast beslutna att skydda och respektera din integritet. Denna integritets- och personuppgiftspolicy gäller alla användare av vår webbplats, arbetssökande, anställda och representanter för våra kunder och leverantörer. Detta uttalande beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig, hur vi behandlar dina uppgifter, vem vi delar den med, hur information skyddas, samt vilka rättigheter du har och hur du kan kontakta oss i förhållande till dina rättigheter.

Ansvarig för behandlingen

Eterni Sweden AB (nedan Eterni) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Syftet

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna erbjuda arbete till arbetssökande och bemanning för potentiella kunder. För våra arbetssökande, anställda och tidigare anställda registrerar Eterni personlig information för att bedöma kvalifikationer, kontakta registrerade kandidater och meddela lediga platser. Eterni strävar också efter att ta hand om personaladministration, som att ingå anställningsavtal, administrera löner, genomföra semesterplanering och ledighet. Eterni behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla juridiska skyldigheter, rapportera till offentliga myndigheter och säkerställa sund HMS för våra anställda och kunder, bland annat genom att erbjuda utbildning och kurser. Syftet med behandlingen av personuppgifter för våra kunder är att erbjuda våra personallösningar, följa upp försäljning och kundrelationer med de registrerade personerna. Syftet med leverantörer är att hantera och följa upp inköp och leverantörsrelationen med de registrerade personerna.

Rättslig grund

Grunden för behandling av dina personuppgifter beror på om det är nödvändigt för våra intressen (eller en tredje part), förutsatt att våra intressen inte åsidosätts av dina intressen eller rättigheter som kräver informationsskydd. Dessutom måste personuppgifter registreras för att uppfylla det avtal som den registrerade är part i, eller för att genomföra åtgärder om detta önskas från den registrerades begäran. Eterni har också juridiska skyldigheter gentemot myndigheterna, informationslagen, skatteförvaltningslagen, folkförsäkringslagen, arbetsmiljölagen, som måste följas, vilket innebär att vi måste behandla dina personuppgifter.

Personlig information vi samlar in

Eterni samlar in personlig information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön, utbildning, arbetserfarenhet och arbetsförmåga, referenser och kontaktinformation för anhöriga. Du kan också tillhandahålla CV, ansökningar, examensbevis, kursbevis eller andra handlingar som du anser önskvärda för Eterni att få. Vi kan också begära och lagra information om medborgarskap, status för arbetstillstånd, nationellt identitetskort eller kopia av pass, samt bankkontouppgifter och skatterelaterad information. Vi kan också lagra utvärderingar och feedback från våra rekryterare och anställningar som du har beställts av. Om det är nödvändigt och relevant för tjänsten kommer vi att begära och registrera hälsorelaterad information och alla polisintyg. Eterni kan också be dig att delta i undersökningar för att utvärdera och utveckla vårt företag och spara resultat på dessa. Icke-personlig information samlas in via vår webbplats eterni.no och behandlas av våra CRM-system och Google Analytics. Denna information används av vårt CRM-system för att analysera och förbättra våra tjänster.

Varifrån kommer informationen?

Eterni samlar in personlig information om dig på olika sätt. Till exempel via vår webbplats, sociala medier, evenemang, e-post och telefon, genom jobbansökningar, sociala nätverk, försäljningsaktiviteter eller andra mötessituationer. Vårt CRM-system använder också cookies när du registrerar dig och loggar in på vår webbplats. Google Analytics använder cookies för att samla in anonym statistik om användningen av webbplatsen. Cookies är små filer med information som finns kvar på din dator för att tjänsten ska fungera bäst. Det utgör ingen säkerhetsrisk för dig som användare. Funktionen kan slås på och av i de flesta webbläsare via “inställningar”, “säkerhet” eller liknande. Google Analytics samlar bara in information som är anonym, till exempel antalet besökare på webbplatsen, var (ungefär) besökare kommer från och vilka sidor de besöker.

Är det frivilligt att tillhandahålla informationen?

Det är frivilligt att lämna personlig information till Eterni, sedan genom att registrera eller skicka ett CV, jobbansökan, registrera via vårt kontaktformulär eller skicka annan dokumentation relaterad till att kunna erbjuda arbete till arbetssökande. Det är också frivilligt för våra kunder och leverantörer att tillhandahålla personlig information för att få Eternis tjänster.

Är informationen lämnad till tredje part?

För att erbjuda jobbmöjligheter och tjänster är det nödvändigt att ge information till tredje part. Vi delar personlig information med leverantörer som utför tjänster för vår räkning, baserat på våra instruktioner. Vi tillåter inte leverantörer att använda eller avslöja denna information om det inte är nödvändigt att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla lagkrav. Vi kan också dela din personliga information med potentiella eller befintliga kunder, om du är arbetssökande, för att kunna erbjuda dig ett jobb. Vi kan också dela information om dig om lagen eller myndigheter kräver att vi gör det.

Hur raderas och arkiveras informationen?

Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera personlig information som Eterni har registrerat på dig. Du har rätt att kräva tillgång till den personliga informationen vi har om dig. Du har också rätt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter om dig. Du kan begära att vi korrigerar eller tar bort information om dig eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter ber vi dig att kontakta din kontaktperson på Eterni eller genom att kontakta oss via kontaktinformationen nedan. Den personliga information som registreras på dig följer Sveriges lagar och förordningar.

Hur skyddas informationen?

Vi har administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som har utvecklats för att skydda den personliga informationen du tillhandahåller, så att informationen skyddas med avseende på sekretess (obehörig tillgång till information), integritet (information ändras inte av obehörig eller oavsiktligt) och tillgänglighet (informationen är tillgänglig vid behov). Information till och från servern sker via en säker anslutning (SSL). Informationen lagras på våra webbleverantörers egna servrar, endast Eterni och vissa anställda hos webbleverantören har tillgång till din personliga information. Alla våra webbleverantörer är föremål för ett sekretessavtal och databehandlingsavtal.

Kontaktinformation

Vid frågor relaterade till din integritet kan du kontakta din kontaktperson på Eterni eller skicka ett e-postmeddelande till post@eterni.se

Vår företagsadress är Eterni Sweden AB, Hamngatan 39, 593 33 Västervik. Eterni förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna integritets- och personuppgiftspolicy.

En uppdaterad integritets- och personuppgiftspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig här på www.eterni.se