Eterni

Om oss

Vi som arbetar på Eterni är personliga, pålitliga och kompetenta och för oss och bolaget är enkelhet, snabbhet och kvalitet en självklarhet.

 

Vilka är vi?

Eterni Sweden är jobbskaparna som under 2020 etablerade sig på den svenska marknaden. Vi är ett modernt kompetensföretag i en väletablerad bransch. Vi kommer inte att ha ett stort huvudkontor i Stockholm, vi kommer inte att ha något huvudkontor överhuvudtaget.

Vårt fokus är lokalt. Vi har som ambition att ha en snabb tillväxt, med en hög lokal närvaro på många orter i landet, med våra kunder i fokus. Vår tillväxtstrategi är att förvärva fina lönsamma bolag med gott renommé i kombination med organisk tillväxt.

Vi som arbetar på Eterni är personliga, pålitliga och kompetenta och för oss och bolaget är enkelhet, snabbhet och kvalitet en självklarhet.

Vår affärsidé är att alltid ha kunden i fokus. Vi hjälper våra kunder att utvecklas och nå sina uppsatta mål, på så sätt utvecklas även vi. Kunder för oss är affärspartners, konsulter och kandidater.

Ett av Eterni Sveriges mål är att stödja utvecklingen av en hållbar arbetsmarknad samt agera som en integrationsaktör på den svenska arbetsmarknaden.

Vår målsättning

Vår målsättning är att bygga upp ett företag som sätter kandidater i fokus utifrån deras unika behov. Vi erbjuder kundanpassade lösningar.

För oss är personliga relationer med stöd av digitala verktyg viktiga i alla delar av samarbetet

Personuppgifter

Vid frågor relaterade till din integritet kan du kontakta din kontaktperson på Eterni eller skicka ett e-postmeddelande till post@eterni.se.

Vår företagsadress är Eterni Sweden AB, Hamngatan 39, 593 33 Västervik. Eterni förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna integritets- och personuppgiftspolicy.

En uppdaterad integritets- och personuppgiftspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig här på www.eterni.se.

Har du något på hjärtat?

Genom Eternis whistleblowerfunktion kan du enkelt, säkert och anonymt rapportera stötande eller oetiska förhållanden hos Eterni. 

Som utgångspunkt hoppas vi att du först vill ta en dialog direkt med din chef eller annan kontaktperson hos Eterni. Om du  önskar att vara anonym,  kan du rapportera genom vårt whistleblower-formulär. 

Whistleblowerfunktionen är en del  Edda Group, och hanteras av advokatfirman Lund Elmer Sandager (LES) som säkrar full anonymitet och en datasäker process. Rapporteringen går sedan anonymt vidare till HR-avdelningen, som kommer att presentera innehållet för ledningsgruppen. De kommer i sin tur att  gå igenom rapporten och vidta nödvändiga åtgärder. 

Observera att denna funktion gäller om du vill rapportera in något missförhållande som gäller hos Eterni. Om du har ett ärende som gäller hos någon av våra kunder, ska det rapporteras via kundens whistleblowfunktion.

ESG

Eternis mål är att stödja utvecklingen av en hållbar arbetsmarknad samt agera som en integrationsakt¨r på den svenska arbetsmarknaden.

Vår målsättning är att bygga upp ett företag som sätter kandidater i fokus utifrån deras unika behov. Vi erbjuder kundanpassade lösningar.

Som en del av Edda Group är våra viktigaste företagsvärderingar ansvar, passion och laganda. För oss innebär ansvar att ta ansvar för varandra dagligen och för den gemenskap vi är en del av.

Som en naturlig förlängning av vårt sociala ansvar gick vi 2009 med i FN:s CSR-program, Global Compact.