Våra auktorisationer

Eterni Sweden har sedan tidigare varit auktoriserade hos branschorganisationen Kompetensföretagen inom bemanning. Det är dock med stor glädje vi nu även blivit auktoriserade inom rekrytering och omställning.

 

Auktorisationer

Auktorisationerna innebär att vi som företag lever upp till de höga krav som ställs av branschorganisationen Kompetensföretagen och näringslivet.

Kraven för auktorisationen inom bemanning omfattar bland annat att vi som företag följer etiska regler, att vi innehar kollektivavtal, att vi tillämpar allmänna leveransvillkor, att vi tecknat ansvarsförsäkring, att vi bedrivit vår verksamhet under minst tolv månader, att vi har en jämställdhetsplan samt att vi är ett aktiebolag.

För att bli auktoriserade inom rekrytering och omställning krävs förutom ovan, bland annat att företaget kan uppvisa referenscase med goda resultat, har en välskött ekonomi, innehar ett kollektivavtal samt har arbetssätt och system för kandidathantering, uppföljning och resultatmätning.

Beslut om vilka företag som erhåller auktoriseringen tas via en auktorisationsnämnd, som prövar och utvärderar företagens ansökningar samt lämnar förslag till Kompetensföretagens styrelse, vilka fattar beslut. Nämnden består av en opartisk ordförande och personer från Kompetensföretagen, Unionen/Akademikerförbunden och LO-förbunden.

För oss på Eterni är auktoriseringarna en kvalitetsstämpel på att vi är en seriös aktör inom bemanning, rekrytering och omställning och att våra kunder, kandidater och anställda ska känna sig trygga med oss som leverantör och arbetsgivare.

Läs gärna mer om vilka krav som ställs på ett auktoriserat bemanningsföretag via nedan två länkar:

Villkor för auktorisation

Auktorisation