Eterni Sweden skapar jobb

Fr. v: Maria Edner, Hanna Hyseus och Niclas Olsson som alla kommer vara involverade i omställningsverksamheten i Sydost. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Eterni Sweden AB, där tidigare Monera Resurspartner blivit en del under det gångna året, är ett bolag under kraftig tillväxt. Nu startar Eterni omställningsverksamhet som komplement till bemanning och rekrytering. 

Bara någon vecka efter att Maria Edners anställning i företaget blivit officiell går Eterni Sweden AB ut med att de startar omställningsverksamhet och blir leverantör till Arbetsförmedlingen. Arbetssökande i regionen kan därmed välja Eterni i tjänsten Rusta och Matcha inom arbetsmarknadsregionen Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Maria kommer med sin erfarenhet av coachning, utbildning och matchning att jämte sina rekryteringsuppdrag verka som Områdesansvarig för omställningsverksamheten.

Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt personal, framför allt till bristyrkena. “I omställningsverksamheten skapar vi jobb, där kan vi hjälpa fler att bli anställningsbara. Vi hoppas att vi kan bidra till att närmare ett femtiotal nya personer kommer ut i arbete eller studier redan under vårt första år.” Säger Maria som tidigare drivit en liknande verksamhet i arbetsmarknadsregionen. “Det känns framför allt bra att vi kommer att kunna göra skillnad så att fler nyanlända, äldre och unga får komma ut på arbetsmarknaden och göra nytta”. Säger Maria vidare. 

“Vi har jobbat nära många av regionens arbetsgivare länge, så vi vet vad arbetsmarknaden vill ha. Det använder vi för att vägleda och utveckla våra deltagare mot rätt arbete eller studier.” Säger Niclas Olsson, Kontorschef Eterni Oskarshamn och involverad i omställningsverksamheten.

“Vi är övertygade om att det finns en rätt plats för alla. Att hitta den för varje enskild individ är det som motiverar oss att starta den här verksamheten”. Säger Michael Gross, Regionchef Eterni Sydost och personen bakom idén att bli leverantör av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha. 

Patrick Hansson, VD för Eterni Sweden, har nyligen signerat avtalet med Arbetsförmedlingen om att bli leverantör i kundval rusta och matcha: 

Vår målsättning är att bygga upp ett företag som sätter individer och företag i fokus utifrån deras unika behov. Den här omställningsverksamheten är en självklar del i vår tillväxtresa.”

Om Eterni Swedens omställningskoncept 
Innehåller kartläggning, individuell coachning och vägledning och motivationsskapande aktiviteter. Vi tar stöd i täta arbetsgivarkontakter, ett brett befintligt nätverk och god kännedom om olika branscher och utbildningsvägar. Vi tar emot deltagare via arbetsförmedlingen (Kundval rusta och matcha) och levererar skräddarsydda program till företag med medarbetare som står inför omställning. 

Om Eterni Sweden AB
Eterni Sweden AB är ett nytt kompetensföretag som etablerat verksamhet på 14 orter sedan starten 2019. Eterni Sweden är auktoriserade inom bemanning, rekrytering och omställning. Bolaget ingår i Eternigruppen som är ett ledande norskt tillväxtföretag med 2000 anställda.