Moment-Eterni samlar krafterna i Norden

Moment-Eterni, som idag ägs av kapitalfonden Axcel, samlar per den första januari 2022 koncernen under en gemensam Nordisk ledning med målsättningen att bli Nordens ledande leverantör av flexibel arbetskraft.

Moment-Eterni, som idag ägs av kapitalfonden Axcel, samlar per den första januari 2022 koncernen under en gemensam Nordisk ledning med målsättningen att bli Nordens ledande leverantör av flexibel arbetskraft.

Den nya koncernledningen består av Rune Myrseth – Koncern CEO och ansvarig för Norge, Thomas Gleerup -Koncern COO och ansvarig för Danmark, Stian Nygaard – Koncern CFO, Patrick Hansson – ansvarig för Sverige och Bob Abildgaard-Jørgensen – Head of M&A and strategy. 

– 2021 har varit en milstolpe. Inte bara marknaden för flexibel arbetskraft har vuxit explosionsartat. I Moment-Eterni har vi genom förvärv av nya företag och organisk tillväxt positionerat oss som den ledande aktören av bemannings- och rekryteringstjänster i Danmark och som en av de ledande aktörerna i Norge samt Sverige. Det är en position som som understödjer vår tydliga målsättning om att bli den ledande aktören i Norden av flexibel arbetskraft, säger Styrelseordförande Jeff Gravenhorst.

Styrelseordföranden ser en stor potential i framtiden genom den nya ledningens sammansättning.

– När vi under de senaste åren har förvärvat ett antal företag så har ordning och reda varit en av de viktigaste parametrarna, och det är också det som kännetecknar nuvarande koncernledning och styrelse. Vi befinner oss på en marknad där vi varje dag har ett stort inflytande på människors vardag och de förtjänar att behandlas anständigt och enligt gällande regler konstaterar Jeff Gravenhorst.

Sveriges CEO Patrick Hansson säger att detta gör att vår position i Norden förstärks ytterligare och genom kommande förvärv av företag samt organisk tillväxt kommer vi att närma oss vårt mål än mer. Jag känner mig otroligt hoppfull och ser fram emot att förädla och utveckla våra redan befintliga samarbeten samt välkomna nya kunder till oss under 2022!

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Nikolaj Henum mail: nhe@moment.dk / Tlf: +45 2141 9816