Eterni

Våra affärsområden

Vi på Eterni strävar alltid efter att vara det självklara valet för våra kunders personalbehov. Vår ambition är att finnas till hands både när behovet komma så nära kundens utmaningar i både upp och nedgång.

Fotograf Lillian Nordbø-eterni-16

Industri, logistik & teknik

Eterni Sverige är specialister inom produktion, lager och logistiklösningar. Tillfälliga arbetstoppar är vanliga inom dessa branscher. Att hitta rätt kompetens är både tidskrävande och behoven uppstår ofta med kort varsel. Vi möjliggör att du som kund kan ha fullt fokus på din kärnverksamhet, genom att vi tar hand om dina personalbehov och din flexibilitet. Rätt kompetens vid rätt tidpunkt.

DSCF3308

Kontor, administration & HR

Inhyrning av personal är ofta den bästa lösningen på ett skiftande kompetensbehov. Det kan gälla föräldraledighet, en organisationsförändring, arbetstoppar eller vikariebehov. En flexibel lösning på hel eller deltid ser till att ditt företag har rätt person på plats, när du behöver det.

Vi har erfarenhet av att hjälpa många kunder med tillfällig personal inom exempelvis, HR området, växel/reception, konferens och mässevents och kundtjänster av olika slag.

DSCF2930

Försäljning & marknad

Vi på Eterni har lång erfarenhet av bemanningslösningar och säkerställer en flexibel inhyrning för dig under den tiden du har ett behov. Dessutom tar vi fullt ansvar för administrationen för din inhyrda konsult under hela uppdrags perioden.

Inom försäljning och marknad går utvecklingen snabbt, inte minst genom utvecklingen av nya digitala verktyg. Detta ställer i sin tur större krav på förändringsbenägenhet och grundkompetens hos framtidens arbetstagare. Vi har upparbetade nätverk med såväl kunder som kandidater där vi genom dessa säkerställer vår kompetens inom området och tryggar vår leveransförmåga. Vi finns här för dig när du vill utveckla eller komplettera ditt team.

CF381640

Ekonomi, bank & finans

En väl fungerande ekonomiavdelning på ett företag är A och O. Vi ser till att förse våra kunder med rätt kompetens utifrån en gemensamt framtagen kravprofil. Du som kund har naturligtvis möjlighet att rekrytera över inhyrd konsult om du ser ett permanent behov.
Vi har erfarenhet av att bemanna enstaka uppdrag hos små och medelstora företag upp till stora volym uppdrag i så kallade “shared service centers”.