Eterni

Våra lösninger

Vi hjälper våra kunder att utvecklas och nå sina uppsatta mål, på så sätt utvecklas även vi. Kunder för oss är affärspartners, konsulter och kandidater. Ett av Eterni Sveriges mål är att stödja utvecklingen av en hållbar arbetsmarknad samt agera som en integrationsaktör på den svenska arbetsmarknaden.

Uthyrning

Vi har lång erfarenhet av att leverera flexibla bemanningslösningar till både små och stora företag inom såväl privat som offentlig sektor. Vi lyckas särskilt bra i branscher som är präglat av svängningar, på både kort som lång sikt och som ser värdet av att bemanna upp i verksamheten när behovet finns. Vår strävan är att varje dag agera professionellt genom hela bemanningsprocessen och finnas där för dig som kund genom väl utvecklade processer samt rutiner, vilka bygger på Lean och Six Sigma metodiken.

Vi har gedigen erfarenhet av uthyrning, oavsett om behovet är enstaka medarbetare några dagar i veckan eller större volymer under längre perioder.

Rekrytering

Rätt medarbetare på rätt plats är en avgörande faktor för alla arbetsgivare. Det är de anställda som skiljer de framgångsrika företagen från sina konkurrenter. Rätt person på rätt plats är ingen klyscha, utan den allra viktigaste framgångsfaktorn.

Att hitta rätt medarbetare kräver stort engagemang och är oftast extremt tidskrävande. Vår prioritet är att alltid ha kunden och kandidaten i fokus genom hela processen, samt använda vår spetskompetens och långa erfarenhet. Vi har vad som krävs för att hitta rätt medarbetare till just ditt företag och bistår gärna i delar eller hela rekryteringsprocessen.

Eterni arbetar med traditionell rekrytering, search, headhunting och executive search.

HR-tjänster

Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utvecklingen går allt snabbare. Vi på Eterni följer dig som kund i dem förändringar ni går igenom.

Vi hjälper er att utveckla er organisation och dess individer för att nå er fulla potential och era långsiktiga mål. Det gör vi genom exempelvis assessment, outplacement, inplacement och förändringsarbeten samt andra typer av HR tjänster i olika former.

Omställning

Med god erfarenhet av omställningsarbete, coachning, utbildningar, bedömningar och matchning fångar vi upp individer som är i omställning från en befintlig tjänst eller som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

I vår omställningsverksamhet förbättras deltagarnas förmåga att möta och finnas på arbetsmarknaden. Vi vet vad arbetsgivarna vill ha och använder kunskaperna för att vägleda och utveckla våra deltagare mot rätt arbete eller studier.