Eterni Group förvärvar Empleo

Eterni Group förvärvar Empleo

VD för Eterni Sverige och CSO för Eterni Group, Patrick Hansson, meddelar idag att bolaget förvärvar branschkollegan Empleo med säte i Växjö. Axcel ägda Eterni Group har köpt samtliga ägarandelar i Empleo för att integrera Empleo i det Nordiska bemanningsföretaget Eterni Group, och genom detta fortsätta skapandet av en ledande nordisk leverantör av flexibla bemanningslösningar.

Tillsammans med Moment i Danmark, Eterni i Norge och Eterni i Sverige, kommer den nya företagsgruppen stärka sin position i Sverige och Norden av flexibla bemanningslösningar än mer. Gruppen kommer att ha verksamhet över hela Danmark, Norge och i stora delar av Sverige, en samlad omsättning på över 3,5 miljarder svenska kronor och kommer även att ta en ledande position för fortsatt konsolidering i en fragmenterad och starkt växande nordisk marknad för flexibla bemanningslösningar

“Sedan uppstarten av Eterni i Sverige har vi för vårt nästa steg på vår tillväxtresa sökt efter den idealiska partnern för att fortsätta byggandet av en stark svensk plattform för flexibla bemanningslösningar. Empleo urskiljde sig som den bästa kandidaten mht geografisk täckning och de branscher som företaget är verksamt inom. De kan visa på en imponerande tillväxt över tid, och kommer att passa in utmärkt i den svenska organisationen”, säger Patrick Hansson, VD för Eterni Sverige och CSO för Eterni Group i Norden.

“Vi är mycket glada att gå ihop med Eterni samt glada över att vi funnit en partner som har en hög kunskap om vår bransch och delar våra värderingar. Kombinationen gör det möjligt för oss att utveckla och utöka vårt erbjudande, samtidigt som de ger oss de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt samt ökat värde för våra kunder, säger Rebecca Moberg, VD på Empleo.“

Kombinationen av företagen möjliggör starka synergier bland annat i form av geografisk täckning, att dela best practise, att ytterligare stärka vår förmåga att serva våra befintliga- och nya kunder, kandidater och våra konsulter på fler orter samtidigt som den lokala närvaron bibehålls.

“Jag ser fram emot att önska Rebecca, Marcus och resterande team välkommen till gruppen. Eterni och Empleo har liknande kulturer och delar ett stort fokus på kundlojalitet och medarbetarnöjdhet. Kombinationen kommer att stärka vår förmåga att investera och påskynda vår tillväxt ytterligare, både organiskt och genom fler förvärv“, säger Patrick Hansson, VD för Eterni Sverige och CSO för Eterni Group i Norden.

Empleo köps från grundaren och övriga delägare. Grundaren och ledningen kommer att återinvestera och förbli ägare tillsammans med Axcel, Moments ledning och Eternis ledning. Parterna är överens om att inte lämna ut något försäljningspris i samband med transaktionen, vilken är föremål för normala myndighetsgodkännanden.