Eterni Sweden tecknar flerårigt avtal

Eterni Sweden AB tecknar ett flerårigt samarbetsavtal med Port of Södertälje avseende Bemannings- och Rekryteringstjänster till Södertälje Hamns verksamheter.

Detta är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Södertälje Hamn genom att säkerställa att vi har rätt bemanning över tid för att möta våra kunders krav. Det känns också tryggt att Eterni Sweden är den leverantör som vunnit upphandlingen då de sedan tidigare har stor individuell erfarenhet av Bemanning i vår bransch, säger Robert Tingvall, VD Södertälje Hamn.

Södertälje Hamn är en kund som vi är oerhört glada och stolta över att få etablera ett strategiskt samarbete med. Genom vårt erbjudande, vår strukturerade leveransmodell tillsammans med en hög grad av mänsklig interaktion och med vår digitala plattform kan vi skapa mervärden för våra anställda konsulter samt våra kunder säger Patrick Hansson, VD på Eterni Sweden AB.

Eterni påbörjar omgående rekryteringen av fler duktiga Hamnarbetare till Södertälje Hamn.

Jag vill tacka Jenny Ryhd, Linus Rundberg, Niklas Evheden för ett fint arbete under processen och Södertälje Hamn för förtroendet avslutar Patrick Hansson